Afval hoort in de vuilnisbak! Extra controle op vervuilers

in de week van

19-25 SEPTEMBER 2016

Ook schoon genoeg van zwerfvuil?

19-25 SEPTEMBER: WEEK VAN DE HANDHAVING

Wie zijn afval op de grond gooit, riskeert een sanctie.
Dat is algemeen geweten.

Toch zijn er nog altijd mensen die afval helaas niet in de vuilnisbak gooien.

Uiteraard is de strijd tegen zwerfvuil een altijddurende strijd,
maar in de week van de handhaving kijken we extra toe op het naleven van de regels.

Help jij ook mee?
Zwerfvuil bestrijden is een zaak van iedereen;
het schaadt de natuur én het kost de Vlaamse gemeenschap jaarlijks meer dan 60 miljoen euro.
En zeg nu zelf, afval in de vuilnisbak gooien is een kleine daad met een groot resultaat!

Overtreders zijn gewaarschuwd!
Heel wat toezichthouders zullen berispen en/of beboeten.
Help met ons mee en spreek vervuilers aan.
Alleen door samen overtreders een halt toe te roepen en afval in de vuilnisbak te gooien,
maken we werk van een proper West-Vlaanderen.

Waarom zwerfvuil bestrijden belangrijk is

Nogal wat mensen onderschatten het zwerfvuilprobleem.

Zwerfvuil is niet alleen vies en slordig, draagt bij tot een onvei­ligheidsgevoel, maar kan ook schade berokkenen aan mens en dier.
Grote hoeveelheden zwerfvuil vervuilen de bodem en blijven heel lang in ons milieu aanwezig.
Met het ‘zwervend vuil’ ko­men ook microplastics, schadelijke oplosmiddelen en verfres­ten vrij.

Zwerfvuil betekent ook een grote budgettaire last voor de ge­meenten. Zij staan in voor het opruimen van al die rommel.
Aan deze klus wordt jaarlijks 60 miljoen euro gespendeerd: geld van de belastingbetaler dat zoveel nuttiger besteed kan worden.
Een propere omgeving staat dus hoog op de agenda van de burger.

Heel wat vrijwilligers, verenigingen en lokale besturen zetten zich vandaag al in om een steentje bij te dragen aan een nette provincie.
De hoeveelheden zwerfvuil die bij elke opruimactie verzameld worden, bevestigen de vaststelling dat het nog properder kan in West-Vlaanderen.

In 2016 werken we verder aan een integraal zwerfvuilbeleid voor een Proper West-Vlaanderen.
We blijven inzetten op duurzame gedragsverandering bij de burger.
Er is onder meer voorzien in een communicatiecampagne met als sluitstuk een handhavingsweek in september 2016.